نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
نام محصول  خروجي Text ، Excel ، HTML
امتیاز
قیمت  117000 تومان
مشخصات کلی و پایه

با اين امکان ميتوان از كليه گزارشات ستـوني نرم افـزار،  فايل خروجي با پسوندهاي فـوق تهيه نمود.
این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو (شامل کدهای :
11 12 21 22 31  32   ) که فاقد آن است  می باشد.