نحوه ی تولید اتوماتیک براساس فرمول تولید در نرم افزار هلو

اگر شما چند کالا را دركنار هم، به عنوان يك مجموعه يا محصول جديد به فروش مي رسانيد، بايد از اين امكان در نرم افزار هلو استفاده نماييد.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

نحوه ی تولید اتوماتیک براساس فرمول تولید در نرم افزار هلو

چهار‌شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | 16:340 نظر3209 بازدید

اگر شما چند کالا را دركنار هم، به عنوان يك مجموعه يا محصول جديد به فروش مي رسانيد، بايد از اين امكان در نرم افزار هلو استفاده نماييد.

براي انجام اين کار، بايد حداقل يك گروه اصلي (براي مواد اوليه) و يك گروه اصلي (براي محصول) و درصورت نياز به نگهداري موجودي كالاهاي درجريان ساخت، حداقل يك گروه اصلي (براي كالاي درجريان) نيز تعريف نماييد.

پس از انجام توليد، از موجودي انبار مواد اوليه به مقدار مصرف كاسته شده و به موجودي محصول توليدي يا كالاي درجريان ساخت به مقدار توليد اضافه خواهد شد و از منوی عملیات مرتبط به کالا – تولید- تولید طبق فرمول، با انتخاب نام محصول تولیدی، تعدادی تولیدی مورد نظرتان را وارد نموده و عملیات را تایید نمایید تا تولید طبق فرمول در نرم افزار ثبت شود.

 

 دیدگاه خود را بیان کنید