امکان كنترل كد فروشنده زمان صدور فاكتور در نرم افزار

با استفاده از اين امكان، مدير مي تواند براي هر كاربر، كد تعيين كند و كاربر مورد نظر به هنگام صدور فاكتور بايد كد خود را وارد نمايد تا بتواند آن را ثبت كند؛

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

امکان كنترل كد فروشنده زمان صدور فاكتور در نرم افزار

سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | 13:430 نظر768 بازدید

با استفاده از اين امكان، مدير مي تواند براي هر كاربر، كد تعيين كند و كاربر مورد نظر به هنگام صدور فاكتور بايد كد خود را وارد نمايد تا بتواند آن را ثبت كند؛ که مي بايست از منوی تنظیمات مدیریتی - تنظیمات نرم افزار –امنیتی- از مدیریت فرم ها کد کاربر جهت صدور فاکتور را انتخاب کرده و کد موردنظر خود رابرای مدیر یا کاربران خود تعریف نمایید.


هنگام تایید فاکتور باید کد کاربر جهت صدور فاکتور مربوط به همان کاربر وارد شود و بدون کد اجازه تایید فاکتور داده نمی شود.دیدگاه خود را بیان کنید