امکان تخفیف سطری در نرم افزار هلو

زمانی که درفاکتور بخواهید به هرکالا تخفیف مشخصی اختصاص بدهيد یا تخفیف هر کالا با کالای دیگر متفاوت باشد می توانید از این امکان به صورت درصدی یا مبلغی استفاده نمایید.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

امکان تخفیف سطری در نرم افزار هلو

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | 13:240 نظر6475 بازدید

برای اعمال این تخفیف از منوی تنظیمات مدیریتی - تنظیمات نرم افزار-قسمت فاکتور/کالا،اقدام نمایید.
 تخفیف سطری را همچنین می توانید بر اساس گروه بندی کالا نیز اعمال نماييد:

1-گزینه ی درصد تخفیف بر اساس گروه اصلی یا فرعی کالا را  مطابق عکس از منو مربوطه می توانید انتخاب و تایید نمایید.

 

 

2-سپس وارد منوی گروه بندی کالا شده در قسمت درصد تخفیف درصد مورد نظر را برای گروه اصلی یا فرعی وارد نموده و تایید می نمایید.
 

  
 دیدگاه خود را بیان کنید