امکان ثبت سند براي پيش فاکتور در نرم‌افزار هلو

در صورتي‌که بخواهيد پس از تاييد پيش‌فاکتور سند ثبت گردد و طرف حساب انتخابي در پيش فاکتور، بدهکار شود بايد امکان "ثبت سند براي پيش فاکتور" را تهيه نماييد.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

امکان ثبت سند براي پيش فاکتور در نرم‌افزار هلو

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | 12:280 نظر3663 بازدید

در صورتي‌که بخواهيد پس از تاييد پيش‌فاکتور سند ثبت گردد و طرف حساب انتخابي در پيش فاکتور، بدهکار شود بايد امکان "ثبت سند براي پيش فاکتور" را تهيه نماييد.
بدون داشتن اين امکان در برنامه هلو بابت پيش‌فاکتور سندي ثبت نمي‌شود و به علت عدم ثبت سند، طرف حساب بدهکار نمي‌شود.

 

    

 
 دیدگاه خود را بیان کنید