اشتباهات مهلک در ارائه اظهارنامه مالیاتی

اشاره 22 اشتباه مهلک در ارائه اظهارنامه مالیاتی

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
چهار‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اشتباهات مهلک در ارائه اظهارنامه مالیاتی

چهار‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۴ | 12:410 نظر1320 بازدید

اشتباهات  در ارائه اظهارنامه مالیاتی

چند سالی است که دولت بر روی افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار متمرکز شده است. به همین دلیل ارائه اظهارنامه مالیاتی برای شرکتها بسیار مهم شده است. در اینجا می خواهیم، 22 اشتباه مهلک در ارائه اظهارنامه مالیاتی را اشاره کنیم:

1- عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (error کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده ۱۶۹)
2- عدم توجه به افزایش یا کاهش سرمایه بدون اجرای تشریفات قانون تجارت
3- عدم توجه به دستورالعمل رسیدگی تعدیلات سنواتی صادره از طرف امور مالیاتی و استانداردحسابداری
4- عدم دریافت اطلاعات صحیح محاسباتی از ماده ۱۵۱ ق.م.م و اعمال تعدیلات اختصاصی مربوط به آن
5- عدم توجه به دستورالعمل تسهیلات دریافتی ( بهره ) و حساب جاری شرکا به همراه عدم توجه به قرارداد تسهیلات ( تفکیک سال جاری و سنوات آتی )
6- عدم توجه به آرتیکل مقابل سرفصل حساب جاری شرکاء
7
- منفی شدن لحظه ای کد حساب موجودی نقد و بانک
8- عدم انطباق گردش مواد ، گردش کالای ساخته شده با سرفصل موجودی ها، بهای تمام شده ، عدم رعایت سیستم های قیمت گذاری قابل قبول در حسابداری (fifo-میانگین – میانگین موزون)
9- عدم رعایت دستورالعمل تسعیر ارز صادره از سازمان امور مالیاتی و رهنمودهای استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ( تسعیر اقلام پولی حین ترازنامه تاکید شده است)
10- عدم رعایت رهنمودهای استاندارد شماره ۱۳ و ملحوظ نداشتن هزینه بهره ( اضافات دارایی ) یا سود و زیان
11- عدم رعایت طبقه بندی ثبت هزینه ها طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸
12- عدم اطلاع از ردیف ۱۶ ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر
13-عدم توجه ماده ۱۸ آیین نامه تحریر دفاتر ( فصل چهارم )
14- عدم انطباق درآمد و هزینه بر روی ۳ سامانه کنترلی امور مالیاتی
15- عدم توجه به معافیت قانونی ماده ۱۳۲ و ۸۱ در مورد فعالیتهای معاف که کاملا باید منطبق و قانونی باشد
16- عدم توجه به انطباق مبلغ پرداختی پروفرم با اطلاعات مندرج در اظهارنامه گمرکی
17- عدم انطباق مانده حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید ( اعتبار مالیاتی ) و فروش در ۳ ماهه چهارم
18- عدم رعایت رهنمودهای شماره ۶ استاندارد حسابداری در مورد نحوه اعمال ذخیره قانوین در پایان سال
19- عدم توجه به تناوب تجدید ارزیابی دارایی ثابت و رهنمودهای تعریف شده در استاندارد شماره ۱۱
20- عدم تسلط بر نحوه شناسایی درآمد عملیاتی و انطباق مرتبط مرکز هزینه های آن
21- عدم توجه به مباحث صنعتی ( تسهیم اولیه و ثانویه ) هزینه یابی هی موثر بر قیمت تما شده کالای فروش رفته و متعاقباً اثر آن در موجودی پایان دوره و در جریان ساخت
22- عدم رعایت رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاریها و دستورالعمل های سازمان امرو مالیاتی در مورد شناخت درآمد

 

 

 دیدگاه خود را بیان کنید