مشاهده لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو

مشاهده بهترین , به روزترین و کامل ترین لیست قیمت نرم افزار های حسابداری هلو | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

مشاهده لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو

چهار‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ | 12:030 نظر3210 بازدید

کامل ترین و به روزترین لیست قیمت کلیه نرم افزارهای حسابداری هلو به همراه امکانات موجود در هر نسخه از نرم افزار به شرح زیر می باشد:

 

لیست قیمت نرم افزارهای حسابداری هلو
 
نوع نرم افزار عنوان كد قيمت (ريال) شرح عملكرد/ قابليت نرم افزار
فروشگاهی ساده 11 1/670/000 اين نسخه جهت سهولت در عملكرد فروشگاهها طراحي شده است و داراي امكاناتی شامل: تعريف كالا در سه سطح، تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكي، چكهاي دريافتي و پرداختي، صدور فاكتور خريد، فروش و مرجوعي ها،صدور پيش فاكتور، فاکتور اماني و ضايعات، ثبت سفارشات خريد و فروش  استفاده از دستگاه باركدخوان، تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت،اتصال به ترازوهاي ديجيتال، ثبت سند اتوماتيك براي فاكتورها، ثبت عمليات مالی فاکتور  بصورت نقد،چك، كارت خوان، نسيه، انواع گزارشات اشخاص، انبار(كاردكس كالا ،تعدادي)، اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها ، بانكها،  گزارشگيري از فاكتور ها بصورت ستوني و به شكل فاكتور، گزارش اسناد و دفترروزنامه و دفاتر كل، معين و تفضيلي،گزارش سود و زيان و سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زماني مختلف،تهيه گزارشات آماري،  گزارشات فصلي فاکتورها جهت ارائه به وزارت  دارايي،
متوسط 12 3/070/000 اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده (كد11) به انضمام امكاناتي از قبيل: عمليات چند انباره(ثبت حواله بین انبار),سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)،نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چك ها ، اعلام  ثبت چكهاي اماني، عملكرد و كنترل واسطه ها،سررسيد اتوماتيك مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ باركد، ترازهاي آزمايشي 2 و 4ستوني، گزارش عملكرد دوره اي از انبار، فروش فوري و تک فروشي، ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و...) گزارشات فصلي فاکتورها جهت ارائه به وزارت  دارايي
پيشرفته 13 4/370/000 اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط(كد12) به انضمام امكاناتي از قبيل: خروجي انواع گزارشات به صورتword،exel،html، پرينت چكها, تعريف 10 قيمت فروش براي هركالا، دسته بندي مشتريها براساس شهر يا منطقه و...، محاسبه راس چك به صورت  ريالي و زماني،‌ اطلاعات نموداري جهـت ارزيابي مالي و فـروش, گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره، كاردكـس ريالي و تعـدادي، مرور حسابها و ....)، طراحي فاکتورتوسط کاربر ،  ارسال پيامک هاي پويا /   امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و...)  گزارشات فصلي فاکتورها جهت ارائه به وزارت  دارايي.                 
پيشرفته (دوکاربره) 15 9/270/000 اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کد 13به انضمام قابليت کاربري تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) مي باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت هاي عمومي نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه(کد 15)نمي باشد و تنها مي توان پکيج هاي ويژه مشاغل رابا پرداخت هزينه به اين نسخه اضافه نمود.
جامع جامع 41 7/770/000 شامل كليه امكانات نرم افزار هلو تا اين تاريخ ، دو جلسه آموزش رايگان در محل شركت طرفه نگار
شبكه 44 14/870/000 هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو كد 41 به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.
ساير توضيحات
     برخي امكانات قابل افزودن به نسخه هاي فروشگاهي:
  کیت 10شركتي،  حواله بین انبار، پرينت حواله پخش،  پورسانت درصدي از سود فروش، 2واحدي كالا ، شماره سریال، گارانتی و اقساط
براي انجام خدمات غير حضوري شما را به بازديد از سايت www.nekohesab.com دعوت مينماييم.
 تلفن: 12-44032511
شرکتی ساده 21 2/270/000 اين نسخه شامل كليه عمليات انبار ،  خريد و فروش ، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك و غير اتوماتيك و  صدور فاكتور VAT و  گزارشات فصلي فاکتورها جهت ارائه به وزارت  دارايي ، امکان سفارش ليستي، گزارش سود ناويژه هر كالا ، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زماني مختلف ، ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی،تبريک ،تخفيفات )
متوسط 22 3/670/000 اين نسخه شامل نسخه ساده (كد21) به انضمام امكاناتي از قبيل: امكان ثبت حواله بين انبار  , ثبت چكهاي اماني  , عملكرد و كنترل واسطه ها  , سطح دسترسي براي كاربران ، نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها ،تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس , مغايرت گيري از بانك، صندوق، طرف حسابها ،اعلام سررسيد اتوماتيك مهلت تسويه فاكتورها
پيشرفته 13 4/770/000 اين نسخه شامل نسخه متوسط (كد22) به انضمام امكاناتي از قبيل: خروجي انواع گزارشات به صورت word،exel،html ، تعريف 10قيمت فروش براي هركالا ، دسته بندي مشتريها براساس شهر يا منطقه و...،  پرينت چكها , محاسبه راس چكها به صورت ريالي و زماني ، اطلاعات نموداري جهت ارزيابي مالي و فـروش  ,  گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالي و تعـدادي، ترازهاي آزمايشي 6 و 8 ستوني، مرور حسابها و ...) امكان مغايرت گيري از كليـه سر فصلها، طراحي فاکتورتوسط کاربر، ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور  ،   سررسيد چک، سررسيد اقساط   و...) ، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران  و ...
ويژه 24 5/270/000 روش حسابدراي اين نسخه بصورت دائمي بوده و شامل كليه امكانات هلـو كد 23 بجز امكان نمايش سـود هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب مي باشد.
پيشرفته (دوکاربره) 25  9/470/000 اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کد 23 به انضمام قابليت کاربري تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) مي باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت هاي عمومي نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه(کد 25) نمي باشد و تنها مي توان كيتهاي مشاغل رابا پرداخت هزينه به اين نسخه اضافه نمود.
تولیدی ساده 31 2/470/000 اين نسخه شامل نسخه ساده شركتي (كد 21) به انضمام عمليات توليد در سطح ساده مي باشد .
متوسط 32 3/870/000 اين نسخه شامل نسخه ساده ( كد31) به انضمام  امكاناتي از قبيل:  امكان ثبت حواله بين انبار   , ثبت چكهاي اماني  , عملكرد و كنترل واسطه ها  , سطح دسترسي براي كاربران  ،  نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها ، تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس , ثبت هزينه در فاكتور , مغايرت گيري از بانك ، صندوق ، طرف حسابها، اعمال فاكتورهاي نسيه واعلام سررسيد اتوماتيك مهلت تسويه فاكتورها،‌ گزارش عملكرد دوره اي انبار و ....
پيشرفته 33 4/970/000 اين نسخه شامل نسخه متوسط (كد32) به انضمام  امكاناتي از قبيل: توليد فرموله ، تخمين توليد و فروش ، خروجي گزارشات به صورت word،exel،html ، تعريف 10قيمت فروش براي هركالا  ، دسته بندي مشتريها براساس شهر يا منطقه ، محاسبه راس چكها به  صورت ريالي و زماني ، اطلاعات نموداري جهت ارزيابي مالي و فـروش , گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالي و تعـدادي ، ترازهاي آزمايشي 6 و 8 ستوني  ،  مرور حسابها و ...)  ، امكان مغايرت گيري از كليـه سر فصلها ، طراحي فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پیامک های پویا،امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (  مانده حساب ها  ، مشخصات فاکتور  ، سررسيد چک  ، سررسيد اقساط و...)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران...
پيشرفته (دوکاربره) 35 9/970/000 اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کد 33به انضمام قابليت کاربري تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) مي باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت هاي عمومي نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه(کد 35)نمي باشد و تنها مي توان پکيج هاي ويژه مشاغل رابا پرداخت هزينه به اين نسخه اضافه نمود.
جامع جامع 41 7/770/000 شامل كليه امكانات نرم افزار هلو تا اين تاريخ ، دو جلسه آموزش رايگان در محل شركت طرفه نگار
شبكه 44 14/870/000 هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو كد 41 به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.
ساير توضيحات
     برخي امكانات قابل افزودن به نسخه هاي فروشگاهي:
 کیت 10شركتي،  مراكز هزينه و درآمد ، پرينت حواله پخش،  پورسانت درصدي از سود فروش، 2واحدي كالا ، امكان اصلاح سرفصلها ي پيش فرض به دلخواه كاربران، فاکتور و معین ارزی
براي انجام خدمات غير حضوري شما را به بازديد از سايت www.nekohesab.com دعوت مينماييم.
 تلفن: 12-44032511

 

دانلود لیست قیمت نرم افزارهای حسابداری هلو

 

منبع:  www.nekohesab.com

 

 دیدگاه خود را بیان کنید