معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال 1395 را ابلاغ کرد. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395

چهار‌شنبه ۲ تیر ۱۳۹۵ | 00:570 نظر3249 بازدید

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال 1395 را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه صادره از سوي سيدکامل تقوي نژاد آمده است: با عنايت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395 ، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون ( 156000000) ريال در سال تعيين گرديده است و براساس ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394 ، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20%) است.لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتي و غيردولتي مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم ، ماليات بر درآمد حقوق پرداختي يا تخصيصي به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون ياد شده محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
در ادامه اين بخشنامه قيد شده : لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1/95/200 مورخ 18/1/1395 مبني بر کسر و ايصال ماليات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافيت مالياتي سال 1394 به صورت علي الحساب ، تعديلات ماليات دو ماهه مذکور در ماه يا ماههاي بعد قابل اعمال خواهد بود.

 

 

 

 

منبع:   http://www.intamedia.irدیدگاه خود را بیان کنید