معرفي امکان جديد «گزارش کالاهاي فاقد فاکتور خاص»

در ادامه تغييرات نرم افزار هلو ، گزارش کالاهاي فاقد فاکتور خاص در گزارش کالا افزوده شد. در اين قسمت امکان تهيه گزارش از وضعيت کالاهايي که عملیات خريد، فروش، برگشت از خريد، برگشت از فروش و ضايعات برای آنها انجام نشده قابل رویت و پیگیری می باشد ؛ و با استفاده از این گزارش می توان کالاهای راکد مجموعه تجاری را شناسایی نمود.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰

معرفي امکان جديد «گزارش کالاهاي فاقد فاکتور خاص»

پنج‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ | 10:100 نظر1136 بازدید

در ادامه تغييرات نرم افزار هلو ، گزارش کالاهاي فاقد فاکتور خاص در گزارش کالا افزوده شد. در اين قسمت امکان تهيه گزارش از وضعيت کالاهايي که عملیات خريد، فروش، برگشت از خريد، برگشت از فروش و ضايعات برای آنها انجام نشده قابل رویت و پیگیری می باشد ؛ و با استفاده از این گزارش می توان کالاهای راکد مجموعه تجاری را شناسایی نمود.

امکانات اين گزارش عبارت است از :
1- مرتب سازي بر حسب نام يا کد کالا
2- انتخاب نوع فاکتور جهت نمايش ليست کالاهايي که فاقد آن نوع فاکتور مي باشند
3- نمايش گزارش بر اساس مابين تاريخ هاي انتخابي
4- نمايش گزارش براساس کالاي خاص
5- نمايش گزارش براساس کالاهاي مابين کدهاي مشخص
6- نمايش گزارش بر اساس شخص خاص
7- نمايش گزارش براساس منطقه خاص

 


 دیدگاه خود را بیان کنید