معرفي کيت «نوبت دهي»

یکی از آخرین بسته های شغلی افزوده شده به نرم افزار هلو جهت پوشش مشاغلی که از فرایند نوبت دهی به مشتریان خود ، جهت ارائه خدمات استفاده می کنند.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

معرفي کيت «نوبت دهي»

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 09:530 نظر1248 بازدید


یکی از آخرین بسته های شغلی افزوده شده به نرم افزار هلو جهت پوشش مشاغلی که از فرایند نوبت دهی به مشتریان خود ، جهت ارائه خدمات استفاده می کنند.
این بسته شغلی با به همراه داشتن امکانات قوی و متنوع و با کاربری آسان میتواند در افزایش بهره وری و استفاده از منابع این گونه مشاغل تاثیر به سزایی داشته باشد.امکانات کيت نوبت دهي :
1- امکان معرفي اشخاصي که به عنوان پرسنل کار خدماتي در سيستم ثبت مي شوند .
2- امکان معرفي کارهاي خدماتي نوبت دهي
3- امکان ثبت نوبت دهي به صورت ماهانه و سالانه
4-گزارشاتی شامل
           1- امكان گزارش گيري از برنامه پرسنل
           2- امكان گزارش نوبت دهي مشتريان
           3-  امکان گزارش برنامه خدمات
5- امکان ارسال پيامک اتوماتيک به پرسنل کار خدماتي و مشتري:
6- امکان گزارشات نوبت دهي
  اين منو در گزارشات اضافه شده است كه خود داراي امكانات زير مي باشد :
          1- وضعيت كارهاي پرسنل
          2- خدمات ارائه شده به مشتريان
          3- خدمات ارئه شده به مشتريان توسط پرسنل
          4- كارهاي روزانه پرسنل
          5- فاكتورهاي پرسنل📢📢📢توجه :  در صورت تمایل به استفاده از این  بسته شغلی جدید ،
میتوانید جهت خریداری و به روز رسانی نرم افزار، با کارشناسان فروش یا پشتیبانی تماس حاصل نمایید.📢📢📢

 

  
 


 دیدگاه خود را بیان کنید