معرفي امکان جدید افزوده شده به «گزارشات آماري / کالا» «گزارشر کاردکس ريالي و تعدادي»

برخي از کاربران هنگام استفاده از گزارشات آماري/ کالا ، نياز به دسترسی فوری به گزارشات تکمیلی مرتبط با این موضوع نیز دارند

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

معرفي امکان جدید افزوده شده به «گزارشات آماري / کالا» «گزارشر کاردکس ريالي و تعدادي»

پنج‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ | 10:060 نظر1401 بازدید

برخي از کاربران هنگام استفاده از گزارشات آماري/ کالا ، نياز به دسترسی فوری به گزارشات تکمیلی مرتبط با این موضوع نیز دارند. که برای مثال می توان استفاده از گزارش کاردکس ریالی / تعدادی را مرتبط با این موضوع برشمرد.
لذا در نسخ جدید نرم افزار امکان دسترسی مستقیم از گزاراشات آماری / کالا به کاردکس فراهم گردیده و قابل استفاده می باشد.
 

 دیدگاه خود را بیان کنید