معرفي امکان چاپ رسيد در «ليست چکهاي پرداختي وصول نشده جهت اعلام برگشت»

این تغییر در برنامه جهت تامین نیاز کاربران نرم افزار برای چاپ مجدد رسید پرداخت اسناد پرداختنی می باشد

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفي امکان چاپ رسيد در «ليست چکهاي پرداختي وصول نشده جهت اعلام برگشت»

شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ | 11:370 نظر494 بازدید

این تغییر در برنامه جهت تامین نیاز کاربران نرم افزار برای چاپ مجدد رسید پرداخت اسناد پرداختنی می باشد که در فرم وصول چک فراهم گردید. براي استفاده از اين امکان با انتخاب دکمه ي گزارش ، "چاپ رسيد"  ديده مي شود و رسيد چک مورد نظر با انتخاب آن چاپ گرفته مي شود .
 دیدگاه خود را بیان کنید