معرفي تغییر جديد در امکان «سطح دسترسي کاربران»

در فرم سطح دسترسي گزينه ای با عنوان "عدم اصلاح/ حذف فاكتور ساير كاربران" اضافه شده است

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

معرفي تغییر جديد در امکان «سطح دسترسي کاربران»

چهار‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | 11:010 نظر303 بازدید

در فرم سطح دسترسي  گزينه ای با عنوان "عدم اصلاح/ حذف فاكتور ساير كاربران" اضافه شده است  و درصورت فعال بودن اين گزينه ، هر كاربر تنها امكان اصلاح، حذف و نمايش فاكتورهايی را دارا خواهد بود که توسط خودش ثبت شده باشد.
و درصورتيكه اقدام به اصلاح و يا حذف فاكتور و يا سند کاربر دیگری نمايد ، سيستم پيغام "فاكتور مورد نظر توسط كاربر ديگري ثبت شده است" را نمايش داده و از ادامه انجام عملیات صرف نظر خواهد نمود.
دیدگاه خود را بیان کنید