«حذف گروهي توليد » امکان جدید

معرفي امکان جديد «حذف گروهي توليد »

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰

«حذف گروهي توليد » امکان جدید

شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ | 09:360 نظر2078 بازدید

معرفي امکان جديد «حذف گروهي توليد »

 

گاهي مواقع نياز است تا بنا به دلايلي در نسخه هايي که از توليد و تجزيه استفاده مي کنند ، عمليات حذف توليد / تجزيه انجام شود .


اين عمل قبلا در نرم افزار هلو به صورت تک تک امکان پذير بود که با توجه به نياز کاربران نرم افزار در راستاي افزايش سرعت عمليات ، امکان "حذف گروهي توليد" در نرم افزار هلو افزوده شد.

ويژگي هاي اين امکان جديد به صورت زير است :

1- توليدات و تجزيه هاي انجام شده در حذف گروهي اسناد قابل مشاهده است. در نسخه هاي ادواري شماره سند و شماره ثابت سند توليدات و تجزيه ها صفر مي باشد ولي در نسخه هاي صنعتي شماره اسناد آنها قابل مشاهده است .


2- امکان فيلتر شماره توليد و شماره تجزيه، هم چنين در قسمت نوع فاکتور امکان انتخاب توليد و تجزيه افزوده شده است .

 

حذف گروه تولیدی
 دیدگاه خود را بیان کنید