معرفي امکان جديد «خروجي اکسل در گزارش معين ارزي شخص»

با توجه به کاربرد امکان خروجي اکسل در گزارشات حسابداري نرم افزار ، بنا به درخواست کاربران محترم ، که از امکان چند ارزي استفاده مي نمايند ، در گزارش معين ارزي شخص نيز اين قابليت فراهم گرديد.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

معرفي امکان جديد «خروجي اکسل در گزارش معين ارزي شخص»

پنج‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | 13:220 نظر1918 بازدید

با توجه به کاربرد امکان خروجي اکسل در گزارشات حسابداري نرم افزار ،  بنا به درخواست کاربران محترم ،  که از امکان چند ارزي استفاده مي نمايند ، در گزارش معين ارزي شخص نيز اين قابليت فراهم گرديد.
با فعال کردن اين گزينه بعد از انتخاب گزینه خروجی اکسل ، محتویات گزارش معین ارزی شخص به فرمت اکسل ذخیره خواهد شد.

 دیدگاه خود را بیان کنید