معرفی هلو ورژن جدید7.80

نسخه جديد نرم افزار هلو همراه با تغييرات جديد، در اختيار شما گراميان قرار گرفت. برخي تغييراتي که در اين نسخه به صورت عمومي ارائه خواهد شد

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

معرفی هلو ورژن جدید7.80

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ | 11:430 نظر998 بازدید

هلو ورژن جديد 7.80

نسخه جديد نرم افزار هلو همراه با تغييرات جديد، در اختيار شما گراميان قرار گرفت. برخي تغييراتي که در اين نسخه به صورت عمومي ارائه خواهد شد عبارتند از :

*  نسخه آموزشگاهي جديد
*  افزودن سرشکن ريالي در هزينه هاي خريد ( نسخه ادواري )


*  بسته شغلي ميوه و تره بار همراه با تغييرات جديد اين شغل شامل:
  1- افزودن نوع بسته فله       
  2- تغيير نام بارنامه به "صورت حساب/بارنامه
  3- عدم تاثير لنگه در محاسبات
  4- محاسبه في کالا براساس جمع کل در فروش ميدان
       اين امکان براي کاربراني که ابتدا قيمت کل را وارد مي کنند مورد استفاده قرار مي گيرد. با فعال کردن اين تيک در تنظيم سيستم (ميدان)، در هنگام ثبت فروش    ميدان، در قسمت قيمت واحد صفحه اي براي ورود مبلغ کل باز ميشود که با وارد کردن مبلغ کل، مبلغ واحد به صورت اتوماتيک محاسبه مي شود.
  5- امکان چاپ فاکتور در فروش ميدان و صدور صورت حساب/بارنامه  
  6- افزودن عنوان دلخواه به جاي بنه در تاييد صدور بارنامه (مثلا کاربراني درخواست داشتند که شماره دوم فاکتور به جاي کلمه بنه وارد کنند)
  7- امکان محاسبه درصد حقل العمل از روي مبلغ كل در صدور صورت حساب/بارنامه
  8- امکان طراحي فاکتور بارنامه خريد  
  9- امکان نمايش مبلغ حق العمل در گزارش ستوني فاکتور خريد و امکان نمايش نام صاحب بار در گزارش ستوني فاکتور فروش
*  امکان ثبت فرمول جهت محاسبه سود اقساط و راس چک به دلخواه کاربر
*  فاكتور تك فروشي / رستوران   / فست مود (فاکتور و امور مالي) - امكان استفاده از پوز بانكي
*   فاكتور تك فروشي / ثبت فوري علاوه بر نقد امكان كارت خوان هم اضافه شد
*  تکميل تغييراتUI نرم افزار
  *  تغيير کامپوننت درخت
  *  تعريف کليد در ميز کار به انتخاب کاربر
  *  ذخيره سازي وضعيت فرم ها
  *  تغيير فونت
  *  بازنگري کليک راست فرم اصلي نرم افزار و حذف موارد غير کاربردي
  *  فرم جديد براي چينش گزارشات پر کاربرد

 

               


* بسته شغلي جديد

                بسته شغلي نوبت دهي  

*  اضافه شدن امکان جستجوي سريال در حواله بين انبارها
*  گزارشات ستوني فاکتور – نمايش جزئيات مراودات مالي فاکتورها ( نقد ، نسيه ، کارتخوان و ... )
*  گزارش از تجميع حواله اي پخش صادر شده
*  در گزارشات فاکتور/ حواله خروج کالا  / انتخاب شماره حواله ، قسمتي افزوده شده است که کاربران مي توانند يک و يا چند حواله به دلخواه خود انتخاب کنند و به صورت هم زمان گزارش گيري نمايند.
*  امکان ديگر در اين فرم  "نمايش تجميعي حواله" مي باشد که در صورت فعال کردن اين گزينه اقلام مندرج در حواله هاي انتخاب شده را در يک حواله تجميع مي کند و  چاپ مي نمايد.

*  در  گزارش مرور حسابها بازه از تاريخ تا تاريخ افزوده شد .
*  در تنظيمات برنامه / فاکتور / مالي ، "امکان انتخاب في کالا در فاکتور ضايعات برگشت از فروش و خريد" اضافه شده است
*  در گزارشات/طرف حساب/ليست بدهكاران و بستانكاران فيلد تاريخ آخرين دريافتي و مبلغ آخرين دريافتي همانند پرداختي اضافه گرديد.
*  بسته شغلي آهن /  گزارش مانده موجودي شماره رديف آهن
*  امور مالي اتوماتيك / دريافت از طرف حساب / تعريف چك / چكها را ميتوان  به صورت ليستي وارد نمود
*  امور مالي اتوماتيک علاوه بر تيک چاپ رسيد ، تيک چاپ سند افزوده شد.
*  امور مالي اتوماتيک / آيتم پرداخت نقدي از بانك  
  *  ثبت سند هزينه کارمزد عمليات بانکي به صورت خودکار در سيستم
  *  تغييرات جديد گزارش «دفاتر کل /معين /تفضيلي»
  *  امکان انتخاب چند سرفصل و نمايش گردش آنها به صورت يکجا
  *  امکان خروجي اکسل  
* تغييرات جديد گزارش طرف حسابها بدهکاران / بستانکاران
  *  امکان نمايش "آخرين مبلغ دريافتي" و "تاريخ آخرين دريافت" از طرف حسابها افزوده شده
*  امکان استفاده از فيلد بن در تک فروشي همانند رستوران
*  بسته شغلي شيشه / امكان طراحي فاكتور شيشه  ، در طراحي پرينت توسط كاربر همانند فاكتورهاي معمولي اين امکان به وجود آمد كه بتوانند شماره سند و نحوه تسويه فاكتور و جمع هر ستون و جمع با احتساب تخفيف را اعمال نمايند.
*  امکان تغيير هزينه ها در فرم اصلاح فرمول توليد
  توضيح :  در اين فرم دکمه اي با عنوان " تغيير مبلغ هزينه ها " افزوده شد که با انتخاب آن ، فرمي  با نام
        "تغيير قيمت هزينه ها به صورت کلي"
  باز ميشود و در آن ميتوان به صورت کلي و هم به صورت گروه اصلي و فرعي و کالا ، مبالغ هزينه هاي "دستمزد" و "هزينه ثابت " و "هزينه متغير" در فرمول توليد را هم به صورت ريالي و هم به صورت درصدي و هم کاهشي و هم افزايشي و.. تغيير داد
*  گزارش طرف حساب / امکان گزارش گيري طرف حساب ها بر اساس نوع حقيقي يا حقوقي

 دیدگاه خود را بیان کنید