معرفي گزارش جديد «گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا»

تخمين زمان اتمام موجودي کالا به چهار روش زير صورت مي گيرد

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

معرفي گزارش جديد «گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا»

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ | 13:200 نظر1621 بازدید


معرفي گزارش جديد «گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا»

در ادامه تغييرات جديد نرم افزار هلو ، گزارش جديدي به نرم افزار افزوده شد که توضيحات آن در ادامه ارائه خواهد شد. اين گزارش که با نام

گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا در سيستم افزوده شده ،  براي کاربراني که موجودي کالا و زمان اتمام آنها برايشان از اهميت ويژه اي

برخوردار است کاربرد داشته و در کنار امکاناتي نظير تعيين حداقل و حداکثر موجودي و همچنين صدور سفارش خودکار  ميتواند در مکانيزاسيون

فرايند هاي کاري يک مجموعه تجاري تاثير به سزايي ايفا نمايد.


اين گزارش با داشتن جمع فاکتورهاي فروش ، مجموع ضايعات ثبت شده براي کالا ،  حواله بين انبارها ، فاکتورهاي برگشت از فروش و ...

محاسبه مي شود .

تخمين زمان اتمام موجودي کالا به چهار روش زير صورت مي گيرد


1- فروش خالص


2- فروش ناخالص


3- خروج خالص


4- خروج ناخالص


هر کدام از اين موارد فرمول محاسبه خاص خود را دارند .
 

 

موجودی کالا

 دیدگاه خود را بیان کنید