تعریف دارایی نامشهود چیست؟

دارایی هایی که ماهیت فیزیکی یا واقعی ندارند، دارایی نامشهود گفته می‌شوند.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
چهار‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

تعریف دارایی نامشهود چیست؟

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ | 11:420 نظر2594 بازدید

دارایی هایی که ماهیت فیزیکی یا واقعی ندارند، دارایی نامشهود گفته می‌شوند.

مالکیت‌های فکری شرکت‌ها (نظیر ثبت اختراع، حقوق مالکیت و روش‌های منحصربه‌فرد تجاری)، نام تجاری و قراردادهایی که بعضاً شرکت‌ها پیش‌ازاین بسته‌اند، ازجمله دارایی های نامشهود شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

مالکیت شرکت‌ها بر دارایی های نامشهودشان می‌تواند محدود به یک دوره زمانی مشخص یا نامحدود باشد.

 دیدگاه خود را بیان کنید