خروجي Text ، Excel ، HTML,Text,خروجی Text,کیت خروجي Text ، Excel ، HTML,امکان خروجي Text ، Excel ، HTML,امکان عمومی خروجي Text ، Excel ، HTML,امکانات افزودنی خروجي Text ، Excel ، HTML,کیت عمومی خروجي Text ، Excel ، HTML,کیت های عمومی خروجي Text ، Excel ، HTML,امکانات افزودنی - کیت های عمومی ؤ,امکانات افزودنی-کیت های عمومی خروجي Text ، Excel ، HTML,نکوحساب,نمایندگی هلو غرب

خروجي Text ، Excel ، HTML

با اين امکان ميتوان از كليه گزارشات ستـوني نرم افـزار، فايل خروجي با پسوندهاي فـوق تهيه نمود. این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو (شامل کدهای : 11، 12 ، 21، 22، 31 ، 32 ) که فاقد آن است می باشد.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

خروجي Text ، Excel ، HTML

یک‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ | 21:340 نظر3120 بازدید

کد محصول: خروجي Text ، Excel ، HTML

موجودی
گارانتی -
ضمانت -
هدیه yes8
قیمت نهائی 117000تومانلطفا شماره سریال نرم افزار خود را در فیلد زیر وارد نمائید.

شماره سریال:

با اين امکان ميتوان از كليه گزارشات ستـوني نرم افـزار،  فايل خروجي با پسوندهاي فـوق تهيه نمود.
این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو (شامل کدهای :
11 12 21 22 31  32   ) که فاقد آن است  می باشد.
 

نقد و نظرات شما


دیدگاه خود را بیان کنید

امتیاز کاربران