نحوه ی تولید اتوماتیک براساس فرمول تولید در نرم افزار هلو

اگر شما چند کالا را دركنار هم، به عنوان يك مجموعه يا محصول جديد به فروش مي رسانيد، بايد از اين امكان در نرم افزار هلو استفاده نماييد. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نحوه ی تولید اتوماتیک براساس فرمول تولید در نرم افزار هلو

چهار‌شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | 16:340 نظر5149 بازدید

اگر شما چند کالا را دركنار هم، به عنوان يك مجموعه يا محصول جديد به فروش مي رسانيد، بايد از اين امكان در نرم افزار هلو استفاده نماييد.

براي انجام اين کار، بايد حداقل يك گروه اصلي (براي مواد اوليه) و يك گروه اصلي (براي محصول) و درصورت نياز به نگهداري موجودي كالاهاي درجريان ساخت، حداقل يك گروه اصلي (براي كالاي درجريان) نيز تعريف نماييد.

پس از انجام توليد، از موجودي انبار مواد اوليه به مقدار مصرف كاسته شده و به موجودي محصول توليدي يا كالاي درجريان ساخت به مقدار توليد اضافه خواهد شد و از منوی عملیات مرتبط به کالا – تولید- تولید طبق فرمول، با انتخاب نام محصول تولیدی، تعدادی تولیدی مورد نظرتان را وارد نموده و عملیات را تایید نمایید تا تولید طبق فرمول در نرم افزار ثبت شود.

 

 دیدگاه خود را بیان کنید