امکان تخفیف سطری در نرم افزار هلو

زمانی که درفاکتور بخواهید به هرکالا تخفیف مشخصی اختصاص بدهيد یا تخفیف هر کالا با کالای دیگر متفاوت باشد می توانید از این امکان به صورت درصدی یا مبلغی استفاده نمایید. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

امکان تخفیف سطری در نرم افزار هلو

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | 13:240 نظر10333 بازدید

برای اعمال این تخفیف از منوی تنظیمات مدیریتی - تنظیمات نرم افزار-قسمت فاکتور/کالا،اقدام نمایید.
 تخفیف سطری را همچنین می توانید بر اساس گروه بندی کالا نیز اعمال نماييد:

1-گزینه ی درصد تخفیف بر اساس گروه اصلی یا فرعی کالا را  مطابق عکس از منو مربوطه می توانید انتخاب و تایید نمایید.

 

 

2-سپس وارد منوی گروه بندی کالا شده در قسمت درصد تخفیف درصد مورد نظر را برای گروه اصلی یا فرعی وارد نموده و تایید می نمایید.
 

  
 دیدگاه خود را بیان کنید