تفاوت حسابداری و حسابرسی

به طور خلاصه تفاوت های حسابداری و حسابرسی را می توان این گونه بیان کرد : از نظر تئوری حسابداری و حسابرسی دو عمل کاملا متمایز می باشند، ولی در عمل اغلب اتفاق می افتد که حسابداران متخصص عمل حسابرسی را عهده دار شده و بعضی عملیاتی انجام می دهند که صرفا جبه حسابداری دارد. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

تفاوت حسابداری و حسابرسی

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | 13:360 نظر2986 بازدید

به طور خلاصه تفاوت های حسابداری و حسابرسی را می توان این گونه بیان کرد :

از نظر تئوری حسابداری و حسابرسی دو عمل کاملا متمایز می باشند، ولی در عمل اغلب اتفاق می افتد که حسابداران متخصص عمل حسابرسی را عهده دار شده و بعضی عملیاتی انجام می دهند که صرفا جبه حسابداری دارد.

1- موضوع حسابداری تیهه و تنظیم سند حسابداری، ثبت در دفاتر، و بالاخره تهیه صورتهای مالی است، در حالیکه موضوع حسابرسی کنترل و اظهار نظر نسبت به حسابهایی است که قبلا تنظیم شده است.

2- حسابدار معاملات و فعالیتهای مالی را بطور روزانه در دفاتر ثبت می کند، در صورتیکه حسابرس به طور مقطعی و یا در آخر سال مالی رسیدگی می نماید.

3- حسابرس نسبت به حسابها و صورتهای مالی که رسیدگی کرده گزارش تهیه می نماید ولی حسابدار معمولا گزارشی ضمیمه حسابهایی که تهیه نموده است نمی کند.

4- حسابدار نسبت به صحت پیکر های حساب و تطبیق آنها با واقعیت تردیدی به خود راه نمی دهد ، مگر آنکه ظاهر حساب ها مشکوک و یا اشتباه باشد (مثلا جمع دو طرف تراز دفتر کل با هم برابر نباشد) ولی حسابرس ارقام و عملیات حسابداری را دقیقا کنترل کرده و تا آنجا که لازم بداند آنها را با اسناد و مدارک موجود تطبیق می نماید.دیدگاه خود را بیان کنید