تعيين حداكثرمبلغ و تعداد چك در هرماه

با استفاده از اين امكان مي‌توانيد سقف مبلغ چك‌هاي پرداختي هر ماه را وارد نماييد. براي استفاده از اين امكان از مسير عمليات مالي- چك‌ها، گزينه "مبالغ مجاز چك‌ها" را انتخاب نماييد. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

تعيين حداكثرمبلغ و تعداد چك در هرماه

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | 12:230 نظر2528 بازدید

با استفاده از اين امكان مي‌توانيد سقف مبلغ چك‌هاي پرداختي هر ماه را وارد نماييد. براي استفاده از اين امكان از مسير عمليات مالي- چك‌ها، گزينه "مبالغ مجاز چك‌ها" را انتخاب نماييد.
 


در فرم مربوطه در ستون "مبلغ كل پرداختي"، بايد جمع كل چک‌هايي كه در ماه مورد نظر مجوز صدور دارند را وارد نموده و در ستون "حداكثر مبلغ چك"، بيشترين مبلغ مجاز براي صدور يک يا چند چك درماه مورد نظر را ثبت نماييد.
در قسمت "فاصله بين چکها "، فاصله زمانی مجاز بين تاريخ سررسيد هر  چك را مشخص نماييد.


در صورتي كه به هنگام صدور چك، شرط‌هاي تعيين شده رعايت نشود برنامه به شما پيغام خواهد داد.
 دیدگاه خود را بیان کنید