ارزش‌افزوده چیست ؟

مابه‌التفاوت قیمت تمام شده خرید یک محصول و یا خدمت با فروش آن ارزش‌افزوده محسوب می‌شود. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

ارزش‌افزوده چیست ؟

یک‌شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | 17:070 نظر2346 بازدید

مابه‌التفاوت قیمت تمام شده خرید یک محصول و یا خدمت با فروش آن ارزش‌افزوده محسوب می‌شود.

مالیات ارزش‌افزوده چیست ؟
نرخ مالیات ×فروش
کسرمی شود:
نرخ مالیات ×خرید
=ارزش افزوده

🍑کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری تحصیل یا تولید می شود اگربرای استفاده شغلی به عنوان دارایی دردفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.

🍑در صورتی خدمتی شامل مالیات می‌شود که شما آن راخریده، مبلغی برآن افزوده و به فروش برسانید.

🍑به انجام خدمات رایگان، مالیات ارزش‌افزوده تعلق نمی‌گیرد.

🍑معاوضه کالاها وخدمات در این قانون عرضه کالا یا خدمت از طرف هریک از متعاملین تلقی و بطور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

 دیدگاه خود را بیان کنید