لیست هزینه پشتیبانی نرم افزار های هلو 1403

در زمان خرید نرم افزار شما به مدت یکسال از پشتیبانی شرکت هلو بهره مند هستید و از سال بعد میبایست بابت ارائه خدمات پشتیبانی و دریافت ورژن جدید نرم افزار هزینه پشتیبانی نرم افزار پرداخت نمایید که در صورت اینکه قبل از اتمام تاریخ پشتیبانی تمدید بفرمایید شامل 20 درصد تخفیف طرح تشویقی می شود و اگر به صورت مستمر انجام شود این مبلغ تخفیف تا 50 درصد کاهش خواهد داشت و در غیر اینصورت غیر از عدم ارائه تخفیف شامل جریمه هم می شود. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

لیست هزینه پشتیبانی نرم افزار های هلو 1403

سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 18:090 نظر109 بازدید

  گروه فن آوری اطلاعات هلو
 
ردیف ‌نام محصول  نام پنل صنفی كد محصول  قیمت محصول (10% ارزش افزوده) قیمت تمدید (10% ارزش افزوده)
1 الکترونیک پنل صنفی الکترونیک 81453                                121,200,000                               42,400,000
2 رستوران و کترینگ پنل صنفی رستوران 84955                                  37,400,000                               13,200,000
3 رستوران و کترینگ پيشرفته  84957                                121,200,000                               42,400,000
4 رستوران و کترینگ جامع 84941                                272,500,000                               95,900,000
5 رستوران و کترینگ شبکه 84944                                605,600,000                             215,000,000
6 طباخان پنل صنفی طباخان 84055                                  37,400,000                               13,200,000
7 طباخان پیشرفته 84057                                121,200,000                               42,400,000
8 طباخان جامع 84041                                272,500,000                               94,900,000
9 طباخان شبکه 84044                                605,600,000                             215,000,000
10 اغذیه فروشان و مواد غذایی پنل صنفی گروه غذایی 82855                                  27,300,000                                 9,600,000
11 اغذیه فروشان و مواد غذایی پیشرفته 82857                                  83,800,000                               29,300,000
12 اغذیه فروشان و مواد غذایی جامع 82841                                232,200,000                               81,800,000
13 اغذیه فروشان و مواد غذایی شبکه 82844                                545,000,000                             190,800,000
14 نرم افزار مدیریت آرایشگاه پنل صنفی آرایشگاه 81111                                  25,300,000                                 9,100,000
15 نرم افزار مدیریت آرایشگاه پیشرفته 81113                                  72,700,000                               25,300,000
16 نرم افزار مدیریت آرایشگاه حرفه ای 81133                                212,000,000                               74,200,000
17 نرم افزار مدیریت آرایشگاه جامع 81141                                454,200,000                             158,500,000
18 نرم افزار مدیریت آرایشگاه شبکه 44 81144                                928,500,000                             329,000,000
19 نرم افزار عینک پنل صنفی عینک 81211                                  25,300,000                                 9,100,000
20 نرم افزار عینک پیشرفته 81213                                  96,900,000                               33,900,000
21 نرم افزار عینک جامع 81241                                272,500,000                               95,900,000
22 نرم افزار عینک شبکه 81244                                686,300,000                             238,200,000
23 پخش ساده (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد ولی قیمت دارد) پخش قدیم 81321                                  70,700,000                               25,300,000
24 پخش متوسط (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81322                                169,600,000                               59,600,000
25 پخش پیشرفته (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81323                                343,200,000                             120,100,000
26 پخش جامع (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81341                                545,000,000                             190,800,000
27 پخش شبکه (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81344                             1,009,200,000                             357,300,000
28 مدیریت پخش پنل صنفی پخش 81346                                302,800,000                             106,000,000
29 مدیریت پخش + GPS 81348                                524,800,000                             183,700,000
30 مدیریت پخش (شبکه) 81347                                726,700,000                             254,400,000
31 مدیریت پخش (شبکه) + GPS 81349                             1,816,600,000                             635,800,000
32 فروش مانتو و پوشاک پنل صنفی مانتو و پوشاک 85012                                  70,700,000                               25,300,000
33 فروش مانتو و پوشاک - پیشرفته 85033                                145,400,000                               51,500,000
34 مانتو و پوشاک - جامع 85041                                393,600,000                             137,300,000
35 مانتو و پوشاک - شبکه 85044                                726,700,000                             254,400,000
36 سوپرمارکت پنل صنفی سوپر مارکت 81812                                  55,600,000                               19,200,000
37 سوپرمارکت پیشرفته 81813                                129,200,000                               45,500,000
38 سوپرمارکت جامع 81841                                312,900,000                             109,000,000
39 سوپرمارکت شبکه 81844                                605,600,000                             215,000,000
40 قنادی و آجیل فروشی پنل صنفی خشکبار 81932                                  70,700,000                               25,300,000
41 قنادی و آجیل فروشی پیشرفته 81933                                177,700,000                               62,100,000
42 قنادی و آجیل فروشی جامع 81941                                363,400,000                             127,200,000
43 قنادی و آجیل فروشی شبکه 81944                                756,900,000                             264,500,000
44 لوازم یدکی پنل صنفی لوازم یدکی 82012                                  31,300,000                               11,200,000
45 لوازم یدکی پیشرفته 82013                                  97,900,000                               34,400,000
46 لوازم یدکی جامع 82041                                272,500,000                               95,900,000
47 لوازم یدکی شبکه 82044                                605,600,000                             215,000,000
48 نرم افزار آرایشی و بهداشتی پنل صنفی آرایشی و بهداشتی 82112                                  61,600,000                               21,200,000
49 لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفته 82113                                133,300,000                               46,500,000
50 لوازم آرایشی و بهداشتی جامع 82141                                252,300,000                               88,400,000
51 لوازم آرایشی و بهداشتی شبکه 82144                                585,400,000                             199,900,000
52 فراورده های پروتئینی پنل صنفی مواد پروتئینی 82212                                  80,800,000                               28,300,000
53 فراورده های پروتئینی جامع 82241                                323,000,000                             113,100,000
54 فراورده های پروتئینی شبکه 82244                                656,000,000                             229,100,000
55 اتوماسیون تخصصی فراورده های پروتئینی 82247                                989,000,000                             346,200,000
56 لوازم خانگی و صوتی تصویری پنل صنفی لوازم خانگی 83112                                  50,500,000                               17,700,000
57 لوازم خانگی و صوتی تصویری پیشرفته 83113                                145,400,000                               51,500,000
58 لوازم خانگی و صوتی تصویری جامع 83141                                272,500,000                               95,900,000
59 لوازم خانگی و صوتی تصویری شبکه 83144                                605,600,000                             215,000,000
60 بازرگانی پارچه و پرده پنل صنفی بازرگانی 82412                                  36,400,000                               12,700,000
61 بازرگانی پارچه و پرده پیشرفته 82413                                126,200,000                               43,900,000
62 بازرگانی پارچه و پرده جامع 82441                                282,600,000                               98,900,000
63 بازرگانی پارچه و پرده شبکه 82444                                605,600,000                             215,000,000
64 رنگ و ابزار فروشی پنل صنفی رنگ و ابزار 82712                                  31,300,000                               11,200,000
65 رنگ و ابزار فروشی - پبشرفته 82713                                116,100,000                               40,400,000
66 رنگ و ابزار فروشی - جامع 82741                                232,200,000                               81,800,000
67 رنگ و ابزار فروشی - شبکه 82744                                454,200,000                             158,500,000
68 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری پنل صنفی کامپیوتر موبایل ماشین های اداری 20132                                  72,700,000                               25,300,000
69 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - پیشرفته 20133                                185,700,000                               64,600,000
70 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - جامع 20141                                333,100,000                             116,100,000
71 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - شبکه 20144                                676,200,000                             236,200,000
72 باطری فروشان پنل صنفی باطری فروشان 82912                                  26,300,000                                 9,100,000
73 باطری فروشان پیشرفته 82913                                118,100,000                               40,400,000
74 باطری فروشان جامع 82941                                267,500,000                               93,900,000
75 باطری فروشان شبکه 82944                                555,100,000                             193,800,000
76 فروشندگان کالای خواب پنل صنفی کالای خواب 83012                                  33,400,000                               11,700,000
77 فروشندگان کالای خواب پیشرفته 83013                                113,100,000                               39,400,000
78 فروشندگان کالای خواب جامع 83041                                312,900,000                             109,000,000
79 فروشندگان کالای خواب شبکه 83044                                585,400,000                             199,900,000
80 لوازم ایمنی و آتش نشانی پنل صنفی لوازم ایمنی و آتش نشانی 83212                                  37,400,000                               13,200,000
81 لوازم ایمنی و آتش نشانی جامع 83241                                262,400,000                               91,900,000
82 لوازم ایمنی و آتش نشانی شبکه 83244                                605,600,000                             215,000,000
83 فتوکپی و اوزالید پنل صنفی فتوکپی 83311                                  32,300,000                               11,200,000
84 فتوکپی و اوزالید پیشرفته 83313                                128,200,000                               44,500,000
85 فتوکپی و اوزالید جامع 83341                                282,600,000                               98,900,000
86 فتوکپی و اوزالید شبکه 83344                                555,100,000                             193,800,000
87 فروشندگان مواد شیمیایی پنل صنفی مواد شیمیایی 83412                                  56,600,000                               19,700,000
88 فروشندگان مواد شیمیایی پیشرفته 83413                                177,700,000                               62,100,000
89 فروشندگان مواد شیمیایی جامع 83441                                434,000,000                             153,400,000
90 فروشندگان مواد شیمیایی شبکه 83444                                797,300,000                             278,600,000
91 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پنل صنفی لوازم و تجهیزات پزشکی 83611                                  30,300,000                               10,600,000
92 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پیشرفته 83612                                  89,900,000                               31,300,000
93 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی حرفه ای 83613                                201,900,000                               70,700,000
94 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی جامع 83641                                363,400,000                             127,200,000
95 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی شبکه 83644                             1,090,000,000                             381,500,000
96 فرش ماشینی و موکت پنل صنفی فرش و موکت 84112                                  45,500,000                               15,900,000
97 فرش ماشینی و موکت پیشرفته 84113                                121,200,000                               42,400,000
98 فرش ماشینی و موکت جامع  84141                                312,900,000                             109,000,000
99 فرش ماشینی و موکت شبکه 84144                                656,000,000                             229,100,000
100 فروشندگان لاستیک پنل صنفی لاستیک 84212                                106,000,000                               36,900,000
101 فروشندگان لاستیک جامع 84241                                323,000,000                             113,100,000
102 فروشندگان لاستیک شبکه 84244                                706,500,000                             248,300,000
103 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی پنل صنفی لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی 20412                                  33,400,000                               11,700,000
104 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - پیشرفته 20433                                137,300,000                               48,000,000
105 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - جامع 20441                                222,100,000                               77,800,000
106 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - شبکه 20444                                605,600,000                             215,000,000
107 شوفاژ و تهویه مطبوع پنل صنفی شوفاژ و تهویه 84412                                  45,500,000                               15,900,000
108 شوفاژ و تهویه مطبوع پیشرفته 84413                                161,500,000                               56,600,000
109 شوفاژ و تهویه مطبوع جامع 84441                                312,900,000                             109,000,000
110 شوفاژ و تهویه مطبوع شبکه 84444                                605,600,000                             215,000,000
111 فروشندگان ساعت پنل صنفی ساعت 84512                                  57,600,000                               19,700,000
112 فروشندگان ساعت پیشرفته 84513                                177,700,000                               62,100,000
113 فروشندگان ساعت جامع 84541                                343,200,000                             120,100,000
114 فروشندگان ساعت شبکه 84544                                686,300,000                             240,200,000
115 خرازی پنل صنفی خرازی 84811                                  42,400,000                               14,700,000
116 خرازی پیشرفته 84813                                105,000,000                               36,900,000
117 خرازی جامع 84841                                312,900,000                             109,000,000
118 خرازی شبکه 84844                                686,300,000                             240,200,000
119 خدمات پس از فروش پنل صنفی خدمات پس از فروش 20032                                  70,700,000                               25,300,000
120 خدمات پس از فروش پیشرفته 20033                                201,900,000                               70,700,000
121 خدمات پس از فروش جامع  20041                                343,200,000                             120,100,000
122 خدمات پس از  فروش شبکه  20044                                656,000,000                             229,100,000
123 آهن فروشی پنل صنفی آهن فروشی 20512                                  70,700,000                               25,300,000
124 آهن فروشی - پیشرفته 20533                                212,000,000                               74,200,000
125 آهن فروشی جامع  20541                                484,500,000                             169,600,000
126 آهن فروشی شبکه  20544                             1,453,300,000                             516,700,000
127 کیف و کفش پنل صنفی کیف و کفش 20612                                  30,300,000                               10,600,000
128 کیف و کفش - پیشرفته 20633                                121,200,000                               42,400,000
129 کیف و کفش - جامع  20641                                201,900,000                               70,700,000
130 کیف و کفش - شبکه  20644                                575,300,000                             196,800,000
131 کارواش پنل صنفی کارواش 20722                                  64,600,000                               22,800,000
132 کارواش - جامع  20741                                199,900,000                               69,700,000
133 کارواش - شبکه  20744                                464,300,000                             162,500,000
134 طلا و جواهر پنل صنفی طلا و جواهر 31065                                121,200,000                               42,400,000
135 طلا و جواهر پیشرفته 31085                                343,200,000                             120,100,000
136 طلافروشی جامع 31087                                706,500,000                             248,300,000
137 طلا فروشی شبکه  31089                             1,312,000,000                             464,300,000
138 کاشی و سرامیک پنل صنفی کاشی وسرامیک 21212                                  52,500,000                               18,200,000
139 کاشی و سرامیک جامع 21241                                232,200,000                               81,800,000
140 کاشی و سرامیک شبکه  21244                                524,800,000                             183,700,000
141 میوه و تره بار پنل صنفی میوه و تره بار 21313                                  65,600,000                               22,800,000
142 میوه و تره بار - جامع 21341                                190,800,000                               65,600,000
143 میوه و تره بار - شبکه  21344                                343,200,000                             120,100,000
144 سنگ بری و سنگ فروشی پنل صنفی سنگ 21712                                  45,500,000                               15,900,000
145 سنگ بری و سنگ فروشی - پیشرفته 21733                                161,500,000                               56,600,000
146 سنگ بری و سنگ فروشی - جامع 21741                                312,900,000                             109,000,000
147 سنگ بری و سنگ فروشی - شبکه 21744                                605,600,000                             215,000,000
148 شیشه بری پنل صنفی شیشه 21831                                  42,400,000                               14,700,000
149 شیشه بری - پیشرفته 21833                                161,500,000                               56,600,000
150 شیشه بری - جامع 21841                                312,900,000                             109,000,000
151 شیشه بری - شبکه 21844                                605,600,000                             215,000,000
152 لوازم التحریر و کمک آموزشی پنل صنفی لوازم التحریر 21912                                  47,500,000                               16,700,000
153 لوازم التحریر و کمک آموزشی - پیشرفته 21933                                140,300,000                               49,000,000
154 لوازم التحریر و کمک آموزشی - جامع 21941                                272,500,000                               95,900,000
155 لوازم التحریر و کمک آموزشی - شبکه 21944                                545,000,000                             190,800,000
156 اجاره کالا پنل صنفی اجاره کالا 22012                                  32,300,000                               11,200,000
157 اجاره کالا - پیشرفته 22033                                126,200,000                               43,900,000
158 اجاره کالا - جامع 22041                                302,800,000                             106,000,000
159 اجاره کالا - شبکه 22044                                524,800,000                             183,700,000
160 صرافی پنل صنفی صرافی 22223                                121,200,000                               42,400,000
161 صرافی پیشرفته 22233                                302,800,000                             106,000,000
162 صرافی جامع 22241                                484,500,000                             169,600,000
163 صرافی شبکه 22244                             1,160,600,000                             415,800,000
164 دباغی پنل صنفی دباغی 22532                                  60,600,000                               21,200,000
165 دباغی - پیشرفته 22533                                212,000,000                               74,200,000
166 دباغی - جامع 22541                                343,200,000                             120,100,000
167 دباغی - شبکه 22544                                656,000,000                             229,100,000
168 املاک ساده پنل صنفی املاک 85311                                  32,300,000                               11,200,000
169 املاک متوسط 85312                                153,400,000                               53,500,000
170 املاک پیشرفته 85313                                312,900,000                             109,000,000
171 املاک جامع 85341                                434,000,000                             153,400,000
172 املاک شبکه  85344                                867,900,000                             312,900,000
173 فروش چوب و MDF پنل صنفی چوب و MDF 85632                                  65,600,000                               22,800,000
174 فروش چوب و MDF پیشرفته 85633                                185,700,000                               65,600,000
175 فروش چوب و MDF جامع 85641                                292,700,000                               98,900,000
176 فروش چوب و MDF شبکه 85644                                676,200,000                             236,200,000
177 نمایندگی بیمه پنل صنفی نمایندگی بیمه 85723                                  80,800,000                               28,300,000
178 نمایندگی بیمه جامع 85741                                393,600,000                             137,300,000
179 نمایندگی بیمه شبکه 85744                                827,600,000                             289,700,000
180 ضایعات و اوراقی ضایعات و اوراقی 85841                                726,700,000                             254,400,000
181 ضایعات و اوراقی 85844                             1,160,600,000                             401,700,000
182 فودکورت پنل صنفی اختصاصی فود کورت ها -                                989,000,000                             346,200,000
183 شرکتهای بازرگانی شرکت های بازرگانی 10175                                353,300,000                             123,200,000
184 شرکتهای بازرگانی جامع 10177                             1,009,200,000                             350,200,000
185 شرکتهای بازرگانی شبکه 10179                             1,513,800,000                             529,900,000
186 شرکتهای تولیدی شرکت های تولیدی 10285                                524,800,000                             183,700,000
187 شرکتهای تولیدی جامع 10287                             1,130,300,000                             395,600,000
188 شرکتهای تولیدی شبکه 10289                             1,766,100,000                             617,700,000
189 شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری 10485                                635,800,000                             225,100,000
190 شرکت های پیمانکاری جامع 10487                             1,332,200,000                             466,300,000
191 شرکت های پیمانکاری شبکه 10489                             1,967,900,000                             691,300,000
192 نرم افزار تخصصی کلینیک زیبایی - پایه پنل تخصصی
کلینیک های زیبایی
86233                                252,300,000                               88,400,000
193 نرم افزار تخصصی کلینیک زیبایی - جامع 86241                                999,100,000                             349,200,000
194 نرم افزار  تخصصی کلینیک زیبایی - شبکه 86244                             1,816,600,000                             643,900,000
195 نرم افزار تخصصی مدیریت مطب پایه پنل تخصصی مدیریت مطب 86323                                181,700,000                               63,600,000
196 نرم افزار  تخصصی مدیریت مطب جامع  86341                                555,100,000                             193,800,000
197 نرم افزار  تخصصی مدیریت مطب  شبکه 86244                                968,900,000                             643,900,000
198 پنل  تخصصی اماکن ورزشی - سینگل پنل  تخصصی اماکن ورزشی 86141                                323,000,000                             113,100,000
199 پنل  تخصصی اماکن ورزشی - شبکه 86144                                797,300,000                             278,600,000
200 پنل تخصصی اتو سرویس پنل تخصصی اتو سرویس 85431                                121,200,000                               42,400,000
201 پنل تخصصی اتو سرویس متوسط 85432                                252,300,000                               88,400,000
202 پنل تخصصی اتو سرویس پیشرفته 85433                                565,200,000                             197,800,000
203 پنل تخصصی اتو سرویس جامع 85441                                867,900,000                             300,800,000
204 پنل تخصصی اتو سرویس شبکه 85444                             1,312,000,000                             459,200,000
205 کافه رستوران  پنل صنفی کافی شاپ 86055                                  37,400,000                               13,200,000
206 کافه رستوران پیشرفته 86057                                121,200,000                               42,400,000
207 کافه رستوران جامع 86041                                272,500,000                               95,900,000
208 کافه رستوران شبکه  86044                                605,600,000                             212,000,000
209 نرم افزار تخصصی کافه رستوران 86047                                847,800,000                             292,700,000
210 نان و فرآورده های غلات  پنل صنفی نان و فرآورده های غلات 85932                                  70,700,000                               25,300,000
211 نان و فرآورده های غلات پیشرفته 85933                                177,700,000                               61,600,000
212 نان و فرآورده های غلات جامع 85941                                363,400,000                             127,200,000
213 نان و فرآورده های غلات  شبکه 85944                                756,900,000                             262,400,000
214 اتوماسیون تخصصی نان و فرآورده های غلات 85947                             1,438,100,000                             494,500,000
215 اتوماسیون تخصصی قنادی و آجیل فروشی پنل صنفی قنادی و آجیل فروشی 81947                             1,438,100,000                             494,500,000
216 اتوماسیون تخصصی رستوران اندروید پنل صنفی رستوران اندروید 84947                                847,800,000                             292,700,000
 
گروه  فن آوری اطلاعات  هلو
 
گروه محصول ‌نام محصول  كد محصول  قیمت محصول ۱۴۰۳(10% ارزش افزوده) تمدید 1403(10% ارزش افزوده)
فروشگاهی فروشگاهي ساده  11 37,800,000 13,250,000
فروشگاهي متوسط  12 68,100,000 23,800,000
فروشگاهي پيشرفته  13 130,800,000 45,700,000
فروشگاهي پيشرفته 2 کاربره 15 348,200,000 121,500,000
شرکتی شركتي ساده  21 43,600,000 15,250,000
شركتي متوسط  22 74,700,000 26,100,000
شركتي پيشرفته  23 136,200,000 47,500,000
 شركتي ويژه  24 272,500,000 95,200,000
شرکتي پيشرفته 2 کاربره 25 314,900,000 110,000,000
تولیدی توليدي ساده  31 60,600,000 21,200,000
توليدي متوسط  32 116,100,000 40,500,000
توليدي پيشرفته  33 156,400,000 54,700,000
توليدي پيشرفته 2 کاربره 35 413,800,000 144,800,000
جامع جامع  41 353,200,000 123,500,000
صنعتی 42 706,400,000 247,000,000
شبكه  44 997,500,000

349,000,000دیدگاه خود را بیان کنید