ایستگاه سوم ضرب المثل های حسابداری

ضرب المثل حسابداری | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

ایستگاه سوم ضرب المثل های حسابداری

یک‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ | 16:310 نظر2373 بازدید


ایستگاه سوم ضرب المثل های حسابداری

23-کار در سازمان (حسابرسي) و ما گرد جهان مي‏‏گرديم!


24- وفاداري مدار از مختلسان/ که هر دم با سياسيون سرايند!


25- رشوه که از در وارد شه، بندها(ي حسابرسي) از در ديگه مي‌ره بيرون!


26- هيچ نرخ‏‏شکني بي‏‏حکمت نيست!


27- حسابدار رسمي نشده، موسسه‏‏ دار شد!


28- تقلب چشمه‌ي زاينده است و دولت پاينده!


29- هزار تا حساب مي‏‏سازه يکيش کتاب نداره!


30- هر کي گزارش مي‏‏فروشد/ مشتري با وي بجوشد


31- هر حساب‏‏سازي يه دادگاه‌بازي هم داره!


32- زدست اين تورم داد و بيداد/ هر آن‌چه ديده بيند دل که مي‏‏خواد      


نويسم نامه‏‏اي به مرکزي بانک/ بخواهم تا دلار هم گردد آزاد!


33- حسابدار بي‏کار، خواب تنخواه مي‏بينه!

منبع: نکوحسابدیدگاه خود را بیان کنید