معرفي امکان «کارتابل فاکتور»

برخی مواقع نیاز است تا انجام عملیات صدور فاکتور ، مورد پایش مدیران مجموعه تجاری قرار گرفته و یا بسته شرایط خاص همراه با اخذ تایید ، عملیات نهایی گردد. لذا برای تامین این منظورامکان جدیدی با نام " کارتابل فاکتور" به نرم افزار هلو اضافه شده که به زودی و در ارتقاء جدید ، در اختیار شما کاربران گرامی قرار خواهد گرفت. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

معرفي امکان «کارتابل فاکتور»

چهار‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | 11:000 نظر3089 بازدید

برخی مواقع نیاز است تا انجام عملیات صدور فاکتور ، مورد پایش مدیران مجموعه تجاری قرار گرفته و یا بسته شرایط خاص همراه با اخذ تایید ، عملیات نهایی گردد. لذا برای تامین این منظور امکان جدیدی با نام " کارتابل فاکتور" به نرم افزار هلو اضافه شده که به زودی و در ارتقاء جدید ، در اختیار شما کاربران گرامی قرار خواهد گرفت.

برخی از قابلیتهای این امکان جدید عبارتند از :

1- انتخاب انواع فاکتورهاي: خريد، فروش، برگشت از خريد و برگشت از فروش به دلخواه کاربر براي ارسال به کارتابل فاکتور
2- تعيين دسترسي کاربران به کارتابل فاکتور : در صورتيکه مديران سيستم حسابداري تمايل داشته باشند که کاربران خاصي به کارتابل فاکتور دسترسي و امکان تاييد داشته باشند مي توانند اين گزينه را فعال نمايند .
3- گزارشات متنوع

توجه : این امکان در اخرین مراحل جمع بندی بوده و در ارتقاء جدید ارائه خواهد شد.

 

    

 



دیدگاه خود را بیان کنید