معرفي تغییر جديد در امکان «سطح دسترسي کاربران»

در فرم سطح دسترسي گزينه ای با عنوان "عدم اصلاح/ حذف فاكتور ساير كاربران" اضافه شده است | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

معرفي تغییر جديد در امکان «سطح دسترسي کاربران»

چهار‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | 11:010 نظر2321 بازدید

در فرم سطح دسترسي  گزينه ای با عنوان "عدم اصلاح/ حذف فاكتور ساير كاربران" اضافه شده است  و درصورت فعال بودن اين گزينه ، هر كاربر تنها امكان اصلاح، حذف و نمايش فاكتورهايی را دارا خواهد بود که توسط خودش ثبت شده باشد.
و درصورتيكه اقدام به اصلاح و يا حذف فاكتور و يا سند کاربر دیگری نمايد ، سيستم پيغام "فاكتور مورد نظر توسط كاربر ديگري ثبت شده است" را نمايش داده و از ادامه انجام عملیات صرف نظر خواهد نمود.
دیدگاه خود را بیان کنید