معرفي گزارش جديد «گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا»

تخمين زمان اتمام موجودي کالا به چهار روش زير صورت مي گيرد | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

معرفي گزارش جديد «گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا»

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ | 13:200 نظر3195 بازدید


معرفي گزارش جديد «گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا»

در ادامه تغييرات جديد نرم افزار هلو ، گزارش جديدي به نرم افزار افزوده شد که توضيحات آن در ادامه ارائه خواهد شد. اين گزارش که با نام

گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا در سيستم افزوده شده ،  براي کاربراني که موجودي کالا و زمان اتمام آنها برايشان از اهميت ويژه اي

برخوردار است کاربرد داشته و در کنار امکاناتي نظير تعيين حداقل و حداکثر موجودي و همچنين صدور سفارش خودکار  ميتواند در مکانيزاسيون

فرايند هاي کاري يک مجموعه تجاري تاثير به سزايي ايفا نمايد.


اين گزارش با داشتن جمع فاکتورهاي فروش ، مجموع ضايعات ثبت شده براي کالا ،  حواله بين انبارها ، فاکتورهاي برگشت از فروش و ...

محاسبه مي شود .

تخمين زمان اتمام موجودي کالا به چهار روش زير صورت مي گيرد


1- فروش خالص


2- فروش ناخالص


3- خروج خالص


4- خروج ناخالص


هر کدام از اين موارد فرمول محاسبه خاص خود را دارند .
 

 

موجودی کالا

 دیدگاه خود را بیان کنید