«صورت حساب سود و زيان»

صورت حساب سود و زيان، نتايج عمليات يک واحد تجاري و بازرگاني را در طي يک دوره مالي نشان مي دهد . | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

«صورت حساب سود و زيان»

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | 10:270 نظر5019 بازدید

صورت حساب سود و زيان، نتايج عمليات يک واحد تجاري و بازرگاني را در طي يک دوره مالي نشان مي دهد .
هدف از تهيه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع، ارائه کليه درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي يک دوره مالي مي باشد .
تمرکز اصلي صورت سود و زيان دوره بر درآمدها و هزينه هاي عملياتي است . به صورت حساب سود و زيان صورت حساب درآمد يا صورت حساب عمليات نيز گفته مي شود .
مهمترين بخش صورت حساب سود و زيان قسمت پاياني آن يعني سود يا زيان ويژه است که نتيجه فعاليت يک واحد تجاري را نشان مي دهد که آيا واحد تجاري در طول دوره مالي فعاليش سودآور بوده
و يا زيان آور .

قبلا گزارش  سود و زیان  در نرم افزار هلو به حضور شما گرامیان معرفی شده

به جهت یاد آوری گزارش نمايش سود و زيان ، با سه امکان زیر قابل دسترس و استفاده می باشد:

1- ميزان کل سود
2- سود تا تاريخ خاص
3- سود از تاريخ تا تاريخ




دیدگاه خود را بیان کنید