مراجع حل اختلاف مالیاتی

در فصل دوم از کتاب قانون مالياتها و در مواد 238 و 239 قيد شده : در مواردي که مودي نسبت به ماليات مندرج در برگ تشخيص اعتراض داشته باشد شخصا يا به وسيله وکيل خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

مراجع حل اختلاف مالیاتی

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ | 11:570 نظر3127 بازدید


در فصل دوم از کتاب قانون مالياتها و در مواد 238 و 239 قيد شده : در مواردي که مودي نسبت به ماليات مندرج در برگ تشخيص اعتراض داشته باشد شخصا يا به وسيله وکيل خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. در اين مرحله ، موضوع اعتراض توسط مسئول مربوطه بررسي و با توجه به اسناد و مدارک ابراز شده تصميم مقتضي اتخاذ و به اطلاع مودي معترض مي رسد.

طبق قانون چنانچه نتيجه مورد قبول مودي نباشد مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره امور مالياتي مربوطه از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند.

فصل سوم کتاب قانون مالياتهاي مستقيم به مراجع حل اختلاف مالياتي و فرايند رسيدگي به پرونده هاي اعتراضات و اختلافات موديان با سازمان مالياتي اختصاص يافته و مراحل رسيدگي مفصلا شرح داده شده است.

هياتهاي حل اختلاف مالياتي، مرجع رسيدگي به اختلافات مالياتي نام برده شده و اعضاي تشکيل دهنده اين هياتها معرفي شده است. مواد 244 تا 251 وظايف هياتهاي حل اختلاف مالياتي و موديان معترض به ماليات متعلقه را بر شمرده و نحوه رسيدگي به پرونده هاي مربوطه را تبيين کرده است.

بر طبق قانون، آراء هياتهاي حل اختلاف شامل آراء بدوي و قطعي مي باشد که در هر مرحله، وظايفي براي موديان مالياتي مترتب مي باشد. در همين راستا در ماده 255 قانون مالياتها که به شرح وظايف شورايعالي مالياتي مي پردازد از شورايعالي مالياتي نيز به عنوان مرجع رسيدگي به آراي قطعي هياتهاي حل اختلاف مالياتي که از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شکايت مودي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد نام برده شده است.

ماده 251 مکرر، ماده قانوني ديگري است که در خصوص بحث اختلافات مالياتي مي باشد ، در متن اين ماده ذکر شده:
در مورد مالياتهاي قطعي قانون مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد که راي هيات به اکثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

 دیدگاه خود را بیان کنید